EXPO 11

Intill Malmömässan planeras kontorshuset EXPO 11. Förslaget visar fördelarna för en byggnad intill den trafikerade Annetorpsvägen. Placeringen medger god exponering där EXPO 11 blir ett landmärke ut mot trafikleden.

Omgivningen är övervägande grön och det vinklade, planterade taklandskapet refererar till den nära omgivningen där det finns andra byggnader med gröna tak. Takets vinkel bildar en femte fasad med balkonger och uteplatser inskjutna i takets sluttning vilket släpper in dagsljus till kontorslokalerna.

Huvudingången är placerad vid den lägre änden, där ett hack in i byggnadsvolymen skapar en intressant plats i mänsklig skala. Mot norr är byggnaden som högst för att bilda en ljudbarriär mot trafikleden och en större glasfasad.

EXPO 11 är främst ämnat som ett kontor för en hyresgäst men byggnadens flexibla utformning möjliggör också för varierade kontorslösningar.

Planlösningen karaktäriseras av byggnadens platsspecifika form och en terrassering av planerna längre upp i byggnaden. Ett atrium skapar visuell kontakt mellan de olika nivåerna och en fysisk kontakt via det korsande trappsystemet.

Entréplanen har flera offentliga funktioner som reception, lounge, café och konferensutrymmen.

ERIC ENGSTRÖM
Arkitekt SAR/MSA
Associerad partner/Affärsområdeschef
Tlf. +46 729 684 925

Fakta

Adress: Annetorpsvägen, Malmö
År: 2016
Omfattning: 10 400 m²
Byggherre: Midroc Property Development
Arkitekt: Arkitema Architects