HÅNDVÆRKETS HUS

Säte för Håndværksrådet

Husets proportioner är inspirerade av de angränsande hamnbyggnaderna. Båda byggnaderna är sju våningar och har gavlar som vetter mot hamnen. Fasaderna är öppna med glas från golv till tak. Jalusierna skyddar mot solljus och de reflexer som annars skulle uppträda på en ren glasfasad. Samtidigt förhindrar spjälorna en insynen. Genom att använda kända och konventionella material som trä, kakel, glas och stål i nya former och kompositioner skapas ett samtida uttryck.

Huset är konstruerat så att organisationer kan behålla sin självständighet, men samtidigt dra nytta av desynergieffekter som uppnås av att vistas i samma hus. De gemensamma och representativa funktionerna ligger i bottenvåningen och högst upp i takvåningen där det också finns en takterrass med utsikt över vattnet. Från bottenvåningen når man hamnpromenaden och träkajen där fartyg lägger till. Mittvåningarna består av kontorsytor. I mitten av huset sträcker sig trapphuset och släpper in dagsljus från två sidor. Trappans läge innebär att varje våning kan delas upp i två olika delar.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Islands Brygge, København S
År: 2002
Omfattning: 4 000 m²
Byggherre: Håndværksrådet
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Hamiconsult, NCC Danmark A/S och Knud O. Engelsholm
Entreprenör: NCC Danmark A/S