Havnetrekanten - huvudkontor

Huvudkontor i Horsens hamn

CASA:s nya huvudkontor på Havnetrekanten i Horsens blir startskottet till förvandlingen av Horsens hamnkvarter.

Uppdraget består av ca. 5 500 m² nybyggnad och renovering av ett gammalt, fint packhus. Båda byggnader används som kontor av CASA.

Den historiska kontexten med det existerande Styckgodspackhuset och Tullboden har inspirerat till ett nybygge som säkerställer ett enhetligt fasaduttryck. Ett nybygge som både i skala, höjde och materialeval talar samma språk som de befintliga historiska referenserna. 

Nybyggets fasad är ett resultat av en integrerad samarbetsprocess med grannbyggnaderna, optimala dagsljusförhållanden, ekonomi, hållbarhet och enkelhet. Fasaden består av tegel som visuellt sammankopplar Styckgodspackhuset, Tullboden och nybygget. Därtill har tegel goda driftsmässiga egenskaper och patineras vackert. Taket och avskärningarna av volymen är av upphängt tegel i samma nyanser. Vi föreslår en solavskärmining med integrerade persienner  som möjliggör utvändig screening. Val av solavskärmning kommer att ske i tätt samarbete med byggherren. Byggnaden är förberedd för 100 m² solceller på taket.

METTE JULIE SKIBSHOLT
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adress: Havnetrekanten, Horsens
År: 2014-
Omfattning: 5 500 m²
Beställare: CASA
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll
Utmärkelser: 1:a pris i arkitekttävling