HENKEL

Henkel - nytt kontor i gamla tvålfabriken

Henkel är ursprungligen en tvålfabrik byggd på starten av 1900-talet i den tidens klassiska industriarkitektur med bla rött tegel och järnspröjsade enkelglasfönster. Den vackra med slitna och till dels under årens lopp ombyggda fastigheten har med varsam hand renoverats till en ny modern kontorsbyggnad med full tillgänglighet och nytt parkeringsgarage.

Renoveringen har gjorts dels med respekt för byggnadens klassiska historiska uttryck och dels för att uppgradera byggnaden till ett modernt kontor. I det nya Henkelhuset är upplevelsen nära industrierans tidstypiska detaljer och utformningar; de unika rumsligheterna, synliga konstruktioner och byggnadsdetaljer som vittnar om deras ursprungliga funktioner. Kranar, inlastningsramper, varuhissar, silos och gamla trappor och stegar utgör dekorativa element. Nya installationer och rumsbildande delar är utförda med tanke på byggnadens industrikänsla, tex utanpåliggande el och synliga ventilationskanaler.

I byggnaden har ett centralt atrium byggts som förbinder de fyra våningarna med en öppen och luftig trappa och nya hissar. Det gamla packeriet i bottenvåningen med sex meter i tak fungerar ny som matsal och konferensområde och den gamla silon i byggnadens gavel är inredd till mötesrum där flera vackra rumsliga f ormer bevarats. På taket finns en ny takterrass. Byggnaden är energioptimerad med bla til läggsisolerade väggar och sedumtak. I byggnaden finns också mindre handelslokaler som bidrar till stadsbildning i området.

DORTHE KEIS
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 4018 5068

Fakta

Adress: Carl Jacobsens Vej, Valby
Byggherre: Søtoftegård Sjælland A/S och St. Frederikslund
Omfång: ca. 13 500 m²
År: 2009-2012
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Sloth-Møller och Esbensen