HK OG KL

HK och KL är två kommersiella byggnader vid Ny Tøjhusgrunden i Köpenhamn, som inhyser HK-Danmark och Kommunernes Landsforening.

HK og KL är som enäggstvillingar, lika vid första anblicken men ändå med grundläggande skillnader som avspeglar de två olika organisationerna. Byggnaderna har samma höjd och bredd. De har en granitklädd grund och båda har en vattenspegel som ett sammanhållande element på Ny Tøjhusgrunden. Likheterna är inte tillfälliga då det var två tävlingar om de båda byggnaderna samtidigt och kraven var nästan entydiga.

Byggnadernas utformning och fasader är i hög grad betingade av belägenheten vid en av Köpenhamns mest trafikerade vägar, Amager Boulevard. För att få bra skydd mot trafikbuller är husen konstruerade med dubbla glasfasader. De dubbla fasaderna skapar djup och det uppstår ett kontrastrikt spel mellan de yttre lagrens rationella glas och stålfasad och den invändiga glasfasaden med träramar som ger struktur och värme till de moderna glashusen.

Fasaden avspeglar husens funktionella uppdelning. Grunden är av samma typ av granit som har lagts utanför byggnaderna.

Båda byggnaderna organiseras kring det centrala atrium som drar in ljus till byggnadernas mitt. I den öppna ytan på bottenvåningen finns organisationens allmänna funktioner, både huvud gemensamma aktiviteter av representativa och offentliga funktioner. Våningarna ovan rymmer de mer privata kontorslokalerna. I båda byggnaderna är planlösningen flexibel och kan utformas som öppna kontorslandskap eller som mer slutna utrymmen.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Ny Tøjhusgrunden, Amagerboulevard, København
År: 2002
Byggherre: HK-Danmark och Kommunernes Landsforening
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Peter Lind samt Hansen, Carlsen & Frølund
Totalentreprenör: Skanska Danmark A/S
Omfattning: HK 14 000 m², KL 13 000 m²