Hotell i Stäket

Planförslaget innebär en utökad byggrätt för uppförandet av en ny bebyggelse som inrymmer hotell, centrumverksamheter, kontor och parkering på befintlig markparkering.

Byggnaden skapar en tydlig profil för infarten till Järfälla från norr och kommer att utgöra ett landmärke som annonserar både hotell och Järfälla kommun ut mot vägtrafikanter från E18 och Rotebroleden.

Bebyggelsen placeras på befintlig parkering för Hemköp. Den uppförs i tre olika byggnadskroppar för hotell samt långtidshotell med varierade höjder mellan 3-14 våningar vilka är placerade på en gemensam sockelvåning.

Sockelvåningen inrymmer garage, reception, foodcourt och andra verksamhetslokaler. Ytan mellan de tre byggnadskropparna utgörs av ett planterat gårdsbjälklag.

Trygghetsaspekter är grundläggande för områdets utformning med bebyggelse som är placerad nära gatorna. En väl utformad bottenvåning med entréer mot gatan bidrar med liv och ökad trygghet för området. Den mjuka, organiska formen på byggnadskropparna är karaktärsskapande och står i kontrast mot den hårda, befintliga industribebyggelsen i omgivningen. De rundade hörnen och fasadens horisontalitet vittnar om platsens ständiga flöde och binder samman de tre volymerna och dess många funktioner till en helhet.

ELIN ANDREASSEN
Associate, Arkitekt SAR/MSA
Competition Manager, STHLM
Tlf. +46 736 707 443
KRISTINA PETERS
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Arkitekt: Arkitema Architects
Beställare: Castella
Byggår: 2021-
Storlek: 22000 kvm, 300 rum
Adress: Skarprättarvägen