HOUSE OF VESTAS

Vestas nya huvudkontor i Skejby i utkanten av Århus i Danmark är ett mycket ambitiöst projekt vad gäller energiklassning.

Det blir en av de första byggnaderna i Norden, som kan LEED-certifieras i den högsta kategori Platina. Endast ca 150 kommersiella byggnader i världen har lyckats med att uppnå den amerikanske certifieringen Platina. Vestas HQ får också Danmarks största jordvärmeanläggning och kommer bla därför att förbruka nästan 50 % mindre energi än ett traditionellt kontorshus. Lika stort engagemang har lagts på att ge Vestas HQ en hög arkitektonisk gestaltning.

Rörliga glaspaneler med raster avskärmar för solinfall individuellt för varje kontorsavsnitt och skapar en vacker och spännande fasad. Atriet är husets ankomst- och centralrum. Härifrån fördelar man sig ut till byggnadens avdelningar och gemensamma funktioner. Här är också byggnadens två största konferenslokaler synliga som stora klippformationer och som är med till att skapa olika rumsligheter i det stora atriet. Rumsligheter för olika former av mötesplatser och som också hyser kontorets matsal. Vestas är en organisation i konstant utveckling vilket ställer stora krav till flexibilitet.

Kontoravsnitten är därför uppbyggda med väggar som kan placeras efter behov per 3 meter. På detta sätt skapas enkelt olika kontorsmiljöer för en till 20 personer – utan att byggnadens tekniska installationer berörs.

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Hedeager, 8210 Århus V
Oppfört: 2008-2011
Omfattning: Ca. 22 500 m² / 8 000 m² källare
Byggherre: Vestas Wind Systems A/S
Arkitekt: Arkitema Architect
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: COWI
Entreprenör: Pihl & Søn A.S.
Energiklass: Lavenergiklasse 1 LEED Platinum