JAKTENS HUS

Nytt huvudkontor för Danmarks jägarförbund

Uppdraget omfattar ett nytt huvudkontor för Danmarks jägarförbund, inklusive Administrations- och laboratoriebyggnad, utbildnings- och utställningsbyggnad.

De nya byggnaderna ligger precis i skogsbrynet med utsikt mot Kalø viken och rymmer arbetsplatser och mötesfaciliteter.

Jaktens hus smälter in i landskapet med två enkla tvåvåningslängor som har jaktskyddet som primär inspirationskälla. Två överhängande tak förenas med landskapet och bildar rum för längornas funktioner. Takens tyngd uppvägs av en elegant träkonstruktion med synliga bjälkar. Mellan bjälkarna öppnar sig byggnaden mot omgivningen via stora glaspartier i både tak och vägg. Det skapas ett fantastiskt ljusspel när dagsljuset strömmar in genom de enkla takfönstren.

Naturen är hela tiden närvarande, både när man sitter vid skrivbordet och kan se direkt ut i landskapet och när man går genom den övertäckta gången eller när man sitter och lyssnar till spännande jakthistorier inne i jaktstugan. I jaktens hus upphävs skiljelinjen mellan ute och inne.

Mellan de två längorna och utställningsbyggnaden uppstår en naturlig plats för att samlas efter viktiga undervisningstimmar i jakt och viltvård eller för grillkvällar på sommaren.

Uppdraget har gjorts i nära dialog med användarna och med den omgivande naturen som ett viktigt element. Byggnaderna möter gällande energiklassning. 

METTE JULIE SKIBSHOLT
Arkitekt MAA
Partner/Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adress: Molsvej, Rønde
År: 2013-2015
Omfattning: 2 200 m²
Byggherre: Danmarks Jægerforbund
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design