KMD

KMD ligger vid en av de största infartsvägarna till Århus och skall därför kunna upplevas i hög hastighet. Området är fullt med nya byggnader som alla gärna vill få en del av uppmärksamheten från förbipasserande.

KMD står ut med sin vithet som lyser upp mot grönskan och andra mer brokiga byggnader. Husets form och dess karakteristiska fönster utspridda över fasaden ger byggnaden ett grafiskt intryck.

Fönstren har olika storlek och form. De ligger djupt och fönstrens inramning är gråmålad för att förstärka djupet och kontrasten mot den kritvita byggnaden.

Inuti byggnaden är alla kontor väl belysta med ljus från de många fönstren som ramar in världen utanför och samtidigt flödar ljuset in från ett stort takfönster.

Det oregelbundna formspråket återspeglas i interiören som karakteriseras av svängda gångbryggor klädda med kraftiga furulister och inglasade mötesrum som omgärdar ett stort centralt atrium.  

Husets bottenplan är öppet så man ser till första våningen, och på andra våningen finns ett kontorslandskap vänt mot atriet. 

KIM RISAGER
Arkitekt MAA
Partner / Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adress: Dusager 18, Århus N
Omfattning: 5 130 m²
År: 2008
Byggherre: Danica Ejendomme A/S
Arkitekt: Arkitema Architetcs
Ingenjör: Grontmij | Carl Bro as
Totalentreprenör: KPC Byg A/S Århus
Developer: KPC Byg A/S Herning