NEXUS CPH - KALVEBOD BRYGGE

Nexus Cph blir den nya administrativa knutpunkten för Banedanmark, trafikstyrelsen, Vejdirektoratet och Energistyrelsen.

Byggnationen placeras som ett riktmärke vid entrén till centrala Köpenhamn som en av de största och mest markanta byggnaderna på Kalvebod Brygge Vest, i blickfånget både för bilister och för resande med tåg till och från Köpenhamn.

Nexus Cph är en byggnation i tegel som karakteriseras av ett robust uttryck. Byggnaden genomskärs av ett grönt parkstråk som delar av byggnaden i två. Mot parkstråket trappas fasaden av för att minska på skalan och ge optimalt dagsljusförhållande. Samtidigt upplevs fasaderna från parkstråket som lätta och transparenta glasfasader med en hög detaljeringsgrad och varma färger. Landskapet erbjuder möjligheter till korta och längre pauser och erbjuder en levande miljö med bland annat ett café och husets restaurang.

För att säkerställa en effektiv, produktiv och samtidigt attraktiv arbetsplats erbjuder Nexus Cph olika arkitektoniska miljöer. Med tiden förändras den enskildes arbetsuppgifter och behov av arbetsplats. Därför skapas anpassningsbar arkitektur som en ram för de olika behov som uppstår för både enskilt och gruppfokuserat arbete. Samtidigt behöver det finnas rum för informella möten och kreativa zoner. Som ett samlingselement för Nexus-byggnaden ligger entréplanet som en bas för hela komplexet. Här finns alla gemensamma funktioner, som café, matsal, mötes- och undervisningscenter samt servicecenter.   Receptionen är en central mötespunkt. Över parkstråket finns tvärgående gångbroar som bidrar till en god logistik och en pulserande kunskapsväxling mellan husets många användare.

Nexus Cph ger möjlighet till kunskapsdelning och professionella kontakter mellan alla de som arbetar i byggnaden. 

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, Köpenhamn
År: 2014
Omfattning: 43 000 m²
Beställare: Bygningsstyrelsen
Entreprenör/OPP operatør: A. Enggaard
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: MOE
Utmärkelse: 1. pris i OPP tävling 2014