THE SUN FLOWER

Sun Flower Building är ett pionjärprojekt inom CO2-neutral byggnation i Ryssland.

Byggnaden är ritad och konstruerad med energieffektivitet och hållbarhet som utgångspunkt, vilket också genererar en sund kontorsmiljö. Den blivande utställnings- och kontorsbyggnaden ligger i Skolkovo innovationscentrum - ett nytt högteknologiskt affärsområde i Moskva.

När byggnaden står klar kommer den att fungera som en fullskalemodell för fungerande metoder och tekniker för hållbart byggande, energieffektivitet och hälsosam kontorsmiljö. Den är också utformad för att fungera som en bekväm och efffektiv kontorsbyggnad, strax redo att ta emot någon dynamisk företagshyresgäst.

Byggnaden har fått sitt namn efter en solrosen, en blomma som följer solen: och är uppbyggd av solrosformade bärande element som fungerar som vener; i dessa växlas kall och varm luft, regnvatten leds ned till källarens kylande reservoar och upp igen till de cirkulära solpanelerna för uppvärmning. Taket lutar och vänder sig mot solen. Solpanelerna förser byggnaden med el. Dagsljus och naturlig värme släpps genom taket. Atriumet är klätt med grön vegetation: växterna renar luften och ökar syrehalten. Atriumet och den dubbla fasaden skapar ett helt kretslopp av naturlig ventilation: varm luft stiger utmed fasaden och faller ned avkyld i atriumet. Dubbelfasaden skyddar byggnaden från att överhettas på sommaren och stänger kylan ute på vintern.

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Senior partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Skolkovo, Moskva, Ryssland
Uppförandeår: 2011-2012
Omfattning: 1 000 m²
Byggherre: Skolkovo Board
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Teknikkonsult: Ramböll Ryssland och DK