TINGHUSET HERNING

De fyra domstolsbyggnaderna i Holbæk, Herning, Holstebro och Kolding har ritats utifrån ett gemensamt koncept. Domstolsbyggnader skall utstråla värdighet och auktoritet. Samtidigt skall domstolsväsendet framstå som en tillmötesgående och öppen organisation.  

De fyra byggnadernas slutliga utformning skiljer sig åt trots det gemensamma konceptet och många sammanfallande krav på inredning och logistik. Skillnaderna är ett uttryck för användarnas önskemål, lokala krav och den arkitektoniska anpassningen till de fyra olika platserna. Husen är flexibelt inredda så att de relativt enkelt kan byggas om för annan användning.

För fasaderna används ett handstruket sandfärgat tegel – ett klassiskt danskt byggnadsmaterial, som har valts för sin vanlighet för att utstråla demokrati och närhet till medborgarna, med en förfinad kvalitet för att skapa den känsla av värdighet som önskas.  På samma sätt har fasadens indelning i vågräta band gjorts för att förminska skalan på byggnaderna till mer översiktliga proportioner, för att därmed bidra till känslan av tillgänglighet. 

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Haraldsgade, Herning
År: 2012
Omfattning: Totalt 21 000 m²
Byggherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema
Landskap: Arkitema
Ingenjör: Bascon
Totalentreprenör: A. Enggaard