VESTAS TECHNOLOGY R&D CENTRE

Vestas nya utvecklingscenter i Århus samlar verksamhetens utvecklings- och forskningsfaciliteter under ett tak. Utvecklingscentret rymmer kontor för 500 medarbetare, showroom, laboratorier och testfaciliteter. Byggnaden är utformad som en trekant med glasfasader.

Utmed fasaden sitter djupa profiler som skapar dynamik. Profilerna fungerar också som avskärming för solen. Man placerade centret högt på platsen för att säkra god visuell kontakt med omgivningarna och också för att kunna använda exponeringsmöjligheten mot Randersvej. Ett stort indraget glasparti utgör huvudingång och en kort trappa leder in till husets tre våningar höga atrium. I éntren hittar man ett stort trapplandskap. Med avsatser, planteringar, produktutställningar och mötesrum i flera våningar blir rummet en samlingsplats för hela huset. På översta våningen finns en ombyggd Nacelle V90 som man kan gå in i och se 3D-simuleringar, modeller och presentationer. De har också ett auditorium med undervisningsfaciliteter. Kontoren är flexibla enheter med fokus på att underlätta projektarbete och kunskapsdelning.

Projektet blev till i tät dialog med Vestas och de som skulle arbeta i huset. Arkitema gjorde inledningsvis en brukarundersökning i samarbete med företagspsykolog Stine Hedegaard, därefter utvecklades skissförslag i en brukarprocess med utvalda medarbetare från Vestas Technology.

2009, kort efter öppnandet, startade andra etappen med en utökning på 8000 m² kontorsplatser. Utbyggnaden blev en förlängning av de tankar och designidéer från första etappen, så huset framstår idag som en samlad enhet. 

GLENN ELMBÆK
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adress: Hedeager, Skejby, Århus
Omfattning: 18 300 m² + 8 000 m²
År: 2007-2008 + 2009-2010
Byggherre: Vestas Wind Systems A/S
Landskap: Arkitema
Ingenjör: Cowi A/S
Entreprenör: Hoffmann + MTH
Övriga: Stine Hedegaard, Företagspsykolog