HARSDORFFS HUS

Harsdorffs hus från 1780 är ett av Köpenhamns vackraste hus med en central placering på Kongens Nytorv i centrala Köpenhamn. 

Byggnaden uppfördes enligt ritningar av Caspar Frederik Harfsdorffs som var professor i arkitektur vid Konstakademien i Köpenhamn. Huset byggdes på mark som gavs till Harsdorrf från kungen med uppdrag att bygga ett hus som kunde användas som modell för framtidens borgarhus. 

I och med byggnadens färdigställande så inleddes en period i dansk arkitektur präglad av fransk klassicism.Huset är således ett centralt verk i dansk arkitekturhistoria, och att arbeta med renovering av en sådan klenod kräver stor expertis och varsamhet.

Husets andra och tredje våning byggs om till kontor för en internationell rekryteringsfirma, samtidigt byggs markplanet och gården om för en välkänd restaurang. Allt arbete utförs i samarbete med Kulturarvsstyrelsen (DK).

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adress: Kongens Nytorv 3-5, 1050 København K
År: 2011-2012
Omfattning: 3 000 m²
Byggherre: Karberghus
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingenjör: Wissenberg