LYNGBYGAARD GOLF

Det nya klubbhuset för Lyngbygaard Golf Center förhåller sig i sitt arkitektoniska formspråk till anläggningens övriga byggnader. Klubbhuset är golfanläggningens träffpunkt och hjärta. Det gäller för såväl klubbmedlemmar som deras gäster som möts här före och efter en runda golf.

Byggnaden smälter naturligt in i terrängen på en bas av stenblock som tillsammans med de två existerande stenbyggnaderna skapar en treenighet omkring den centralt placerade lunden.

Det nya klubbhuset för Lyngbygaard Golf Center har anpassats till anläggningens övriga byggnader. Själva byggnaden är en länga som i sitt formspråk nytolkar den traditionella längan. Längans horisontalitet markeras i fasadens beklädnad med horisontella lameller och med stora fönsterpartier som ger fri utsikt över golfbanan och Lyngby. 

I den långa byggnadskroppen placeras en markant skorsten som en fast punkt i interiören vilken ger möjlighet till en öppen stämningsskapande eld– ett naturligt centrum för klubbhusets många sociala aktiviteter.

 

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adress: Lyngbygårdsvej 25, Brabrand
Omfattning: 1 400 m²
År: 2008-2009
Byggherre: Lyngbygaard Golf Center A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Grontmij Carl Bro