NØRRE VOSBORG

På den vackra herrgården Nørre Vosborg har Arkitema restaurerat, konverterat och byggt till, så att herrgården i dag fungerar som ett modernt hotell-, kultur- och konferenscenter, med en nybyggd hotellflygel och nyinredda ladugårdsbyggnader. Erik Einar Holms arkitektkontor har stått för restaurering och ombyggnad av herrgårdens borganläggning.

Den nya hotellflygeln, ritad av Arkitema, har en volym som matchar den befintliga anläggningens största byggnader. Sin storlek och placering till trots konkurrerar den inte med den historiska gårdsmiljön och anläggningens huvudlinje. För att undvika att hotellflygeln får en alltför framträdande roll i de historiska omgivningarna, använder vi alternativa material som skiljer sig från ladugårdsbyggnadernas dominerande röda tegelväggar och stråtäckta tak. Vi har valt att använda trä, som uppfyller kriterierna och på ett opretentiöst sätt harmonierar med de anspråkslösa tegelbyggnaderna. Trämaterialet genomsyrar hela byggnaden – även taket, som är klätt med brädor av sibirisk lärk, sågade vinkelrätt mot träets ådror och lagda omlott.

Hotellet saknar vindskupor. Vi har lyft och öppnat takbeläggningen och därigenom möjliggjort ett band i takytan, som integrerar de öppningar som krävs för att takvåningen ska vara beboelig. Genom att lägga in terrassöppningarna i det halvöppna bandet minskar och upplöser vi den visuella uppfattningen av ”hål” i den i övrigt homogena takytan.

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adress: Vembvej 35, DK-7570 Vemb
Uppfört: 2007-2008
Omfattning: Totalt 4 000 m², ny hotellflygel 1 118 m², 37 dubbelrum
Byggherre: Realdania Byg A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: OBH-Gruppen
Priser: Holstebro Kommuns Arkitekturpris 2008. Nominerat till Mies van der Rohe Award 2008