NYBODER

Nyboders gula längor för flottan ("De Gule Stokke") byggdes 1631 på initiativ av kung Christian IV. Bebyggelsen har fungerat som bostäder för flottans personal. De gula längorna är en viktig del av danskt arkitektur- och kulturarv. De uppfördes som den första radhusbebyggelsen i Danmark med små bostäder för de meniga i Christian IV's flotta.

Nyboder har varit skyddat (Fredet) sedan 1918, och den del som har överlevt till idag har stor autencitet och är förhållandevis oberörd av tidens gång. Denna relativa oberördhet är både bebyggelsens styrka och dess svaghet. Pilotprojektet i Nyboder är en revitalisering av de gula längorna.

Det handlar om en restaurering av det klassiska och samtidigt en renovering och modernisering som ska ge Nyboders bostäder en nutida standard. Det är en balansgång att transformera historiens enkla bostäder till välfungerande och komfortabla bostäder utan att Nyboders rika bevaringsvärden förloras.

De gula längornas enkla men markanta struktur sammantaget med att de fortsatt fungerar som bostäder för försvarets personal bidrar i hög grad till att bevara platsens anda - vilken är lika viktig att bevara som de fysiska historiska byggnaderna

POUL SCHÜLEIN
Arkitekt MAA
Partner
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adress: Søværnets Nyboder, Hjertensfrydsgade och Delfingade, 1257 København K
År: (1756) 2010-2013
Omfattning: Ca. 2 500 m² - 33 bostäder
Byggherre: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Arkitekt: Arkitema Architects och Erik Einar Holms Tegnestue
Ingenjör: Wissenberg och Eduard Troelsgaard