Arkitema Urban

Idag står städer världen över inför en rad utmaningar när det gäller klimatförändringar och ökande urbanisering. Därför är Urban Design-området mer aktuellt än någonsin. Hur ska man skapa en funktionell, vacker och grön stad som inte bara är användbar idag, men hållbar även i morgon?

Specialiserade på stadsutveckling
Arkitema Architects har ett professionellt, ungt och dynamiskt team, Arkitema Urban, som har specialiserat sig på stadsutveckling och landskapsarkitektur under de senaste 45 åren.
Teamet har en omfattande kunskap om och erfarenhet av de processer som stöder planeringen och utvecklingen av den hållbara staden. Det är ett engagerat team med den fackkunskap, insikt och innovativa styrka som krävs för att lösa stadens stora utmaningar som klimatanpassning, ökande urbanisering och bostadssociala frågor.

Arkitektoniska lösningar på framtidens stad

Med Arkitema Urban skapas användbara och robusta miljöer som gör staden till en bättre plats – estetiskt, funktionellt, socialt och miljömässigt. Vi har fokus på att skapa upplevelser i stadsrummet och på att främja gemenskaper, interaktion och mångfald bland invånarna. I våra projekt arbetar vi med det intilliggande landskapet, så att man uppnår en optimal helhetskänsla med avseende på byggnadernas rum och funktioner, landskapet och den omgivande staden. Vi arbetar dynamiskt och målinriktat, väl medvetna om behovet av interaktion mellan de traditionella fackområdena, och för att komma med hållbara lösningar inför framtiden vad gäller den moderna stadens alltmer komplexa problemställningar.

En involverande process med unika lösningar
Arkitema Urban arbetar alltid i nära dialog med stadens intressenter – från användare till byggherre och kommun – så att vi säkerställer en lokal förankring och förståelse vad gäller de sammanhang som projektet är en del av. Det betyder att vår lösning alltid är anpassad efter projektets ramar, den specifika platsen och den unika användaren.