Ankerhagen Hamar - helhetsplan

Hamar Kommune ønsker at udvikle området ved Ankerhagen til et grønt og bæredygtigt eksempelprojekt, der skal vise en ny retning for fremtidens Hamar. Med forslaget ”Alle os fra Ankerhagen”, vandt Arkitema en 2. præmie i den åbne internationale konkurrence om det 20.000m2 store område.

Projektet foldes ud gennem en række bæredygtighedstemaer: Fællesskab, mangfoldighed, lokal forankring, grøn identitet og træhusbyggeri. Bl.a. i en kløverbladsformet bebyggelsesstruktur, der inddeler bebyggelsen i overskuelige fællesskabsstørrelser, der alle samler sig omkring et indre grønt haverum. De fire haverum kobles sammen omkring naturstien, der er et oplevelsesrigt stiforløb, der sammenkobler Ankerhagen med en større del af byen.

Tendensen i boligmarkedet vires at muligheder for tilvalg af fællesskaber bliver stadig vigtigere, fordi flere bor alene og befolkningen generelt bliver ældre. Sociale boligformer er efterspurgt, og drømmen er at skabe et Ankerhagen, hvor flere generationer kan bo sammen og indgå i fællesskaber på tværs af generationer og livssituationer, og projektets bebyggelsesstruktur giver mulighed for at tilvælge fællesskab og samvær efter ønske.

Lokalområdet er et villakvarter med et grønt og varieret præg, og med en tradition for træhusbyggeri. Ved at opføre alle bygninger i træ og fælleshuset med stråtag, videreføres og ny fortolkes områdets egenart. Træ kommer fra naturens egen fabrik og er en fornybar ressource, som binder C=2 i hele vækstperioden, og har derfor en særlig positiv CO2 påvirkning af det globale klima. Derudover er træ en regional ressource, som kræver en lav grad af bearbejdning og transport, og giver boligerne et godt indeklima og et godt akustisk miljø.

Per-Olav Hagen
Associate
Forretningsområdesjef Urban
Tlf. +47 911 57 327

Fakta

Adresse: Brennbakkvegen, 2318 Hama
Størrelse: 20.000m2
Årstal: 2018-2019
Bygherre: Hamar Kommune
Land: Norge
Præmiering: 2. præmie i åben international konkurrence