Bjärreds Vångar

Bjärreds vångar blir en modern och levande boendemiljö i direkt närhet till naturen med pendlingsavstånd till Lund och Malmö. I det nya området får invånarna leva i en varierad bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö.

Bjärreds nya stadsdel blir ett lokalt förankrat område, som naturligt kopplas till byarnas identitet. Stadsdelen erbjuder en hälsosam, hållbar livsstil med möjlighet till självförsörjning av livsmedel och direkt kontakt med naturen.

En stor del av den befintliga bebyggelsen i Bjärred är placerad bredvid naturen snarare än i den. I Bjärreds vångar får alla bostäder bli en del av landskapet med direkt tillgång till attraktiva gröna rum i form av vild natur eller som odlade lundar.

 

 

KAJSA BJÖRKLUND SUNDQVIST
Arkitekt SAR/MSA
Tlf. +46 709 229 634

Fakta

Adress: Bjärred, Lomma kommun
År: 2018
Omfattning: 108 445 m²
Beställare: Lomma kommun
Arkitekt: Arkitema Architects