Blomstergården landskap

Blomstergården blir en helt ny stadsdel i anslutning till befintliga bostadsområden och skidstadion med inspiration från Östersunds äldre trähusbebyggelse där det gamla vävs ihop med det nya och stadsliv förenas med friluftsliv och sport.

Det nuvarande industriområdet omvandlas till en småskalig blandstad som öppnas upp och bildar en grön och aktiv stadsdel som länkar staden med det intilliggande naturreservatet och skidstadion.

Tanken är att Blomstergården ska bli en naturlig förlängning av staden med olika byggnads- och bostadstyper, uterum och aktiviteter för att möjliggöra olika livsstilar och ge plats för invånarnas olika behov. 

Blomstergården kommer att bestå av nya hyresrätter och bostadsrätter, äldreboende, trygghetsboende, LSS-boende, förskolor, skola och park med en totalyta på cirka 88 000 m².

 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441

Fakta

Adress: Karlslund, Östersund
År: 2018-
Omfattning: 88 400 m² BTA
Beställare: Rikshem
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban