BOLIGLIV I BALANCE

Boligliv i balance är ett omfattande utvecklingsprojekt som har resulterat i en idékatalog med förslag till förnyelse av utsatta områden i Danmark. Arkitema Architects, Lendager Arkitekter och Orbicon ansvarar för katalogens arkitektoniska lösningar. Projektet initierades av Realdania som en del av projektet Boligliv i balance tillsammans med Odense och Gladsaxe kommuner och ett antal bostadsrättsföreningar.

Idékatalogen tar tag i två konkreta bostadsområden: Værebro Park i Gladsaxe kommun och Vollsmose i Odense kommun - båda präglade av tunga sociala problem. I Gladsaxe kommun är idén att omvärdera den lokala folkskolans roll och utnyttja dess potential till att skapa integration och öka dess betydelse för områdets barn. En så kallad ”alliansskola”, en ny typ av skola som flyttar undervisningen från klassrummet ut till staden och samhället, och samhället in i skolan. Genom samarbeten med lokala verksamheter, föreningar, föräldrar och andra skolor får barnen ett utökat nätverk och högre kompetens för att klara sig i och bidra till samhället.

Med utgångspunkt i Vollsmose ger idékatalogen förslag på hur man förändrar storskalig bebyggelse så att de får en karaktär av mångfaldiga och varierade städer. Här bryts de modernistiska byggprojekten med många liknande bostäder ned till en sammanhängande stad med radhus, stadshus, koloniområden och större möjligheter för invånarna att prägla sina omgivningar, ta ansvar och omsätta tid till värde.

Läs mer om projektet på boliglivibalance.dk

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Beställare: Realdania, Odense kommun, Gladsaxe kommun
Arkitekt: Arkitema Architects, Lendager Arkitekter
Ingenjör: Orbicon