CERES-GRUNDEN

En ny stadsdel i Århus

Ceres Byen är en ny stadsdel i Århus som byggs på platsen där Ceres bryggeri tidigare låg. Den nya stadsdelen består av både bostäder, kontor och utbildningsinstitutioner och ligger centralt i Århus, omgärdat av staden och Århus Å. Landskapsplanen för det nya området är inspirerat av sammanhanget mellan ån och staden och gör området tillgängligt från bägge sidor.

Kvarteret består av gaturum, öppna platser platser och gröna miljöer för att tydliggöra sammanhanget mellan stad och natur. Med samma avsikt anläggs gångstigar för att guida boende, brukare och besökare runt i stadsdelen och dess grönytor. Även den gamla Ceresparken från 1856 bidrar till den gröna miljön och kopplar samman Ceres Byen med resten av staden på andra sidan ån.

Flera av de ursprungliga byggnaderna från Ceres Bryggeri är bevarade och tillför en historisk stämning till den annars nya stadsdelen. För att införliva historiska karaktärsdrag i landskapsplanen består beläggningen på gångstigar och öppna platser av asfalt med fält av den ursprungliga gatstensbeläggningen. Beläggningen delar samtidigt området i mindre områden och stöder de olika ytornas funktioner.

Se drönarvideo från Ceres-grunden

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Ceres-grunden, Århus
År: 2013
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design