Enköpingsvägen

Enköpingsvägen sträcker sig från Solna i öster till Stockholm i väster. Vägen kantas av flera stadsbyggnadsprojekt både söderut och norröver. I vår vision förvandlas Enköpingsvägen till Trestadsboulevarden; en 3 km lång boulevardgata som förbinder Solna, Sundbyberg och Stockholm. Med denna gröna nerv som generator utvecklas området till en tät blandstad med ca 11 000 bostäder i kvartersstruktur, där gröna gårdar, trädplanterade gator kanaler och publika gatuplan ger en brokig, livlig miljö. 

Enköpingsvägen upplevs i dag mer som en barriär än som enande länk för området. Trestadsboulevarden blir kittet mellan nord och syd som saknas idag och i anslutning till Trestadsboulevarden kopplas ett pärlband av målpunkter. Madenbäcken grävs åter fram och blir ett vackert inslag i gatubilden som leder fram till ett stort torg framför Sundbybergs stadshus. På sluttningen kring Råsta gård föreslås en ny stadspark som blir en del av ett grönstråk som knyter samman Igelbäckens naturreservat med Ör och vidare till Råstasjön.

Denna vision visar hur Trestadsboulevarden revitaliserar denna del av Sundbyberg och framkallar latenta värden till en mycket attraktiv och stadsmässig helhet.

 

KRISTINA PETERS
Arkitekt SAR/MSA
Partner / Affärsområdeschef
Tlf. +46 736 443 441
Matilda Bäcklund
Arkitekt MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 723 868 615

Fakta

Adress: Enköpingsvägen, Sundbyberg
År: 2017
Omfattning: 660 000 m²
Beställare: Stockholmsbyggmästarna
Arkitekt: Arkitema Architects