ESBJERG TRAFIKKNUDEPUNKT

Vårt förslag till ett nytt trafiknav i Esbjerg gör staden mer händelserik och får även trafiken att fungera bättre - för bussar, bilar, men särskilt för fotgängare och cyklister på väg till och från järnvägsstationen.

Som centrum för det nya centrumet markerar den nya tågstationen sig själv som en ny plats för stadslivet och en plats som samlar och fördelar Esbjergs kollektivtrafik. I övergången mellan det nya stationsområdet och de två nya bussterminalerna etableras en hotspot för cyklister.

Samtidigt föreslår vi en ny gångbro, som kopplar ihop centrum med Østbyen och som slutar slutar i ett nytt parkstråk på den östra sidan. Till järnvägsstationen går Jernbanegade som omvandlas till en grön gata med cykelsbanor på båda sidor med belysning, träd och annan grönska.

Ett övergripande tema för den nya trafikknutpunktenär det ett stort fokus på belysning. Här ska distinkta ljusinställningar med hänvisning till den marina och kulturella miljön tillföra Esbjerg Station en unik identitet. 

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Banegårdsplads och Jernbanegade, 6700 Esbjerg
År: 2012-2013
Omfattning: Ca. 16 000 m²
Beställare: Esbjerg Kommun
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör (väg): Atkins
Ljus: ÅF Hansen & Henneberg
Trafik: Via Trafik
Utmärkelser: 1. plats i tävling