FARUM I UDVIKLING

Projektets vision är att skapa synergieffekter, integration och stadsliv i Farum. Visionen bygger på en grundlig analys som tyder på att fokus på dessa delar av helhetsplanen kan stärka Farums utveckling som en attraktiv och hållbar stad. Det handlar om att förstärka och förbinda de många kvaliteter som Farum redan har och som kan utvecklas ytterligare.

Visionen bygger på frågan om hur vi kan ansluta och skapa synergieffekter mellan Farums stadsdelar, som nu verkar mer som separata öar än en sammanhållen stad.

Vi ser tre huvuddelar, vilka tillsammans utgör grunden för hela planens vision. Vi kommer att lägga till och utveckla de individuella egenskaperna hos de enskilda kvarteren, ansluta stadsdelarna med en förbättrat fritidsnätverk och skapa en tydlig och väldefinierad nytt centrum.

Stadsparken är en hörnsten i den allmänna utvecklingen av stadsrummet i Farum. Helhetsplanen visar hur stadsparkens placering kan fungera som en central anslutningspunkt. Stadsparken gör tre viktiga saker för en helhetsplanen och utvecklingen: Den tillför ett nytt och attraktivt stadsrum till Farum - en händelserik sträcka i fritidsnätverket. Dessutom fungerar den som en koppling till Farum Midpunkt och skapar en attraktiv plats för de nya lokalerna på Bybækgrunden - en viktig faktor för en robust utvecklingsplan för indelning och försäljning av Bybækgrunden.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Farum
År: 2012 (tävling - fase 2)
Beställare: Furesø Kommun och Realdania
Arkitekt: Arkitema Architects och Effekt
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll
Övriga: Bo Grønlund, Center for Idræt och Arkitektur