GOTTORPSGÅRD

Med projektet Gottorpsgård samarbetar vi med Skanska och Malmö kommun för att ta fram en ambitiös byggplan för den nya stadsdelen. Området ska vara hållbart och fyllt med kvaliteter som gör vardagslivet bättre för invånarna.

Stadsdelen är tät och varierad och gatan är högt prioriterad då den är en viktig samlingspunkt för informella möten mellan grannar. Gatan är trygg att färdas på och har gröna element, ytor för lek, gatuparkering och lugn trafik.

Sociala aktiviteter samlas på speciellt utvalda ställen som bildar stadsdelens träffpunkter. Till exempel används områdets skola dygnet runt, och genom att korsa andra funktioner med skolanskapas nya sociala kopplingar. Här får invånarna plats att samlas.

Längs med gränsen till et gröna ekostråket finns det stora möjligheter att skapa kvaliteter och en identitet för stadsdelen. Här föreslår vi en promenad så att området inte blir ett privat utrymme för de närmast boende, utan en plats för alla.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Gottorpsgård, Bunkeflostrand, Malmö 
År: 2012-2013 
Beställare: Skanska
Arkitekt: Arkitema Architects