Hallunda Gård landskap

Den välbevarade 1700-talsherrgården Hallunda Gård ligger i ett gammalt kulturlandskap med fornlämningar från brons- och järnålder. I Nya Hallunda Gård skapas aktiviteter, rekreation och boende i och kring denna unika miljö. Den privata herrgårdsmiljön öppnas upp och förvandlas till en stadspark och ett rekreationsområde för människor.

Det centrala torget blir områdets nya knutpunkt och med möjligheter för lek, umgänge och friluftsliv. De befintliga byggnaderna runt herrgården öppnas för lärande och förståelse för gårdens historia men rymmer även nya funktioner för att möta dagens behov av mötesplatser och aktiviteter. Vid torget förläggs också kommersiella lokaler och nya busshållplatser.

De nya bostadsområdena runt torget är uppdelade i fem delar som knyter an till närmiljöns karaktär och inspireras i gestaltningen av herrgårdens varierade bebyggelse både i materialval och färgsättning.

Planerad byggstart för projektet är 2021.

OLA GÖRANSSON
Partner, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef LIVING SE
Tlf. +46 703 103 425

Fakta

Adress: Hallunda Gårdsväg, Botkyrka.
År: Byggstart 2021
Omfattning: 90 000 m² BTA
Byggherre: Titania
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban