HOU HAMN

Hou ligger i ett av Östjyllands vackraste områden omgiven av bokskogar och med vatten som närmaste granne. Och just vattnet och hamnen är den största och viktigaste attraktionen för både boende och besökare. Framtidens Hou hamn ska bli ett område för alla i staden och för de många turister som varje år besöker platsen.

I en översiktsplan för hamnen i Hou finns både spännande och unika utemiljöer omgivna av bra bostäder som riktar sig både mot solen och vattnet. I området finns möjligheten att bygga fastigheter med relativt enhetliga fasader mot kajen, medan det finns utrymme för mer förskjutna byggnader i de övriga tre raderna. Detta ger en utsikt över vattnet från alla bostäder och offentliga funktioner som finns mot hamnplatsen och hamnen. Mellan husen etableras grönområden med små dyner, hamnrelaterad vegetation och tallar.

Längs hamnen och havet är ett område avsatt som kan användas som strandpromenad, för att sjösätta kajaker eller som uppehållsyta. Det finns också ett trädäck där man kan simma.

I området runt hamnen finns ett sammanhängande nät av stigar som förbinder kustområdena i väster, över hamnområdena till stranden i norr. Slutligen innehåller översiktsplanen en ny korsning, som är utformad som ett shared-place. Här fördelas den intensiva trafiken till marinan, den nya bebyggelsen och färjehamnen.

Översiktsplanen utvecklades i en process där stadens invånare, användare av Hou hamn, utvecklare och Odder kommun varit inblandade. Planen ligger till grund för den fortsatta planeringen och den efterföljande försäljningen av marken.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015
JANN ULRICH BECH
Byplanarkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 9133 8716

Fakta

Adress: Hou Havn, 8300 Odder, Danmark
År: 2013
Omfattning: 2,9 ha
Beställare: Odder Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Stadsplan: Arkitema Architects