HOUSE OF VESTAS - LANDSKAP

Vestas nya kontor ligger i ett industriområde i Skejby och anläggningen omfattar ankomstområde, uppehållsytor, uteplatser, planteringar, tillfartsvägar och parkering.

Projektet etablerar ett landskap runt byggnaden, som är baserat på Vestas utgångspunkt med vinden som avgörande för deras arbete och produkter.

Man upplever en formad terräng med runda tuvor som planterats och ett fåtal stora sanddyner som har en friare organisk design. Vindlandskapet skapar en mjuk och dynamisk kontrast till byggnadens karakteristiska form.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Hedeager, Skejby
År: 2008-2011
Omfattning: 8 hektar
Beställare: Vestas Wind Systems A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: COWI
Entreprenör: Pihl