ISHØJ STATIONSPLATS

Prisbelönt stadsrum för både människor och fordonstrafik

Arkitema Architects fick i November 2012 Ishøj kommuns arkitekturpris för utformningen av den offentliga miljön vid Ishøj Station. Platsen är ett multifunktionellt stadsrum, och fungerar både som genomfart för cyklister och fotgängare, ansluter tunneln med cykelbanan och är funktionell för busstrafiken. Områdets många funktioner kombineras och definieras av en enkel princip där en kontinuerlig beläggning, plantering och möbler ger en sammanhängande identitet. Med sin granitbeläggning utgör utrymmet ett intimt och omslutet utrymme med enstaka ekar och slingrande bänkar. Beläggningen förhåller sig till det täcke av betongplattor som definierar hela stadsrummet runt Ishøj Station. Dessutom definierar det en sittgrupp bestående av granitplattor.

Cykelrampen ansluter till cykelvägen längs stationen och skapar en säker passage för cyklister till tunneln under stationen. Rampen avskärmas från busshållsplatsen av en stödmur i betong täckt med lameller av trä. Trälamellerna fungerar som både dekoration och skydd och utgör med sin mjuka material ett mer förfinat och enkelt inrett stadsrum. Projektet utvecklats i nära samarbete mellan Ishøj kommun, transportföretag och lokala aktörer.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Ass. partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Ishøj Stationsplads
År: 2011-2012
Beställare: Ishøj Kommun
Arkitekt: Arkitema Architects 
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör (trafik): VIA Trafik
Ingenjör (belysning): ÅF - Hansen & Henneberg
Ingenjör: Dines Jørgensen & Co
Entreprenör: Zacho-Lind
Utmärkelser: Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2012