JESSHEIM HELHEDSPLAN

En stadsdel med stark landskapsidentitet

Översiktsplanen för en ny stadsdel i Jessheim i Oslo är en visionär syn på möjligheterna för stadsutveckling i området kring Gardermoen flygplats.

Förslaget grundar sig på Jessheims speciella egenskaper och stora utvecklingspotential och föreslår en strategi för hur staden kan stärka sin sammanhållning och attraktion som en grön residensstad. Den gröna residensstaden skapas genom att öka områdets landskaps-, stads- och fritidsegenskaper. Strategin visar hur ett sammanhangsskapande nätverk av fritidsområden, stadsrum och grön infrastruktur sammankopplar stadens nya och befintliga bostadsområden skapar värdefulla platser i staden. Samtidigt skapas en strategi för initiativ som gör det roligare, hälsosammare, säkrare samt mer lekfullt och utmanande att leva i området.

Området struktureras med rationell infrastruktur och ett antal byggfält som genomskärs av gröna parkstråk som fungerar som förenande och strukturerande trymmen för hela området och möjliggör förverkligandet av en ny stadsdel med fokus på nätverk, gemenskap och hållbarhet. De existerande träden bevaras och struktureras för att skapa utrymmen landskapskvalitet och skala och kommer att ligga till grund för fritidsutrymmet som ska binda ihop området. De olika landskapens karaktärer integreras i utvecklingen av de enskilda områdenas typologier, så delar av området får en skogskänsla, medan andra framstår som sjö- eller havslandskap. Landskapstyperna ger de olika platserna identitet och gör distriktet varierande och mångfaldig.

Projektet är gjort i samarbete med den norska arkitektbyrån Nordic.  

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Gystadmarka, Jessheim, Oslo, Norge
År: 2012
Omfattning: Tävling om helhetsplan för ny stadsdel, ca. 1 300 bostäder och 70 000 m2 verksamheter
Arkitekt: Arkitema Architects och Nordic
Landskap: Arkitema Urban Design och Nordic