Jordbro

I Jordbro har vi ritat en stadsmiljö för framtiden – en urban hubb – som flätar samman människors vardagsliv. Där kollektivtrafiken når fram till livsmiljöerna och kopplar nya och gamla boende närmre varandra. Närmare serviceutbud, kultur, skola, sport, förskolor och arbetsplatser genom vackra, gröna och trivsamma publika rum för fler.

Vi ritar stadsmiljöer med kvalitet och blandning – för uteliv och inneliv, för vardag och fest. För publikt, gemensamt, kommersiellt och kulturellt. För utvecklat parkliv och stadsliv, för boende och arbete, förskola och fritid. Vi ger plats för samexistens - älskvärda publika livsmiljöer för många, många fler – i framtidens Jordbro huburb.

Per Axelsson
Associated Partner/Affärsområdeschef
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Tlf. +46 708 858 482

Fakta

Adress: Jordbro centrum, Haninge
År: 2017
Omfattning: 83 000-140 000 m²