Københavns Metro - fem stationer på sydhavnslinjen

Arkitema ritar de fem nya stationerna Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads och Ny Ellebjerg i Köpenhamns tunnelbana. Den nya Sydhavnsmetrolinjen kopplar från och med 2023 Valby, Sydhavnen och Köpenhamns nya hamnkvarter i söder ihop med innerstaden. Metrolinjens slutstation blir Ny Ellebjerg i Valby, som blir blir Danmarks näst största trafikknutpunkt med möjlighet att byta mellan metro, S-tåg, regionaltåg och den nya Ringsted-banan. 

Alla fem stationer på linjen blir placerade under jorden. Arkitema är ansvarig för det arkitektoniska uppdraget samt för koordinering med övriga aktörer.

Det överordnade konceptet speglar metrolinjens färd ut ur staden med mera ljus och öppen himmel i omgivningarna. Dessa element dras ned i stationsrummen som får ljusa nyanser och där väggarnas struktur och form reflekterar ljuset. Passagerarna på de nya stationerna kommer att kunna njuta av konstnärlig utsmyckning av SuperFlex, Pernille With Madsen, René Schmidt, Christian Schmidt-Rasmussen och Henrik Plenge Jakobsen. 

2025 förväntas att de fem stationerna på Sydhavnslinjen kommer att betjäna ca. 43 000 passagerare per dygn. Parallellt med utvecklingen av de nya stationerna har Arkitema Urban Design i dialog med Metroselskabet och Köpenhamns Kommune utvecklat koncept för designen av de stationsnära områdena.

THOMAS GRAVE LARSEN
Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Adress: Sydhavnsmetrolinjen, Köpenhamn
År: 2015-2023
Beställare: Metroselskabet
Arkitekt: Arkitema Architects, GPA
Ingenjör: Cowi Systra JV
Konstnärlig utsmyckning: SuperFlex, Pernille With Madsen, René Schmidt, Christian Schmidt-Rasmussen och Henrik Plenge Jakobsen