Nexus Cph - landskap

Nexus Cph er det nye administrative knudepunkt for Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen. Byggeriet er placeret som et visuelt pejlemærke ved indgangen til det centrale København.

Igennem bygningen stækker sig et grønt offentligt landskabsstrøg - et grønt åndehul midt i den tætte by. Et åndehul, der sikrer biodiversitet og biologisk mangfoldighed. Her findes både blomstrende og bærproducerende planter, stauder og græsser. Beplantningen fremstår i varierende højder og forskellige biotoper, der etablerer gode oplevelser og optimale vilkår for både mennesker og dyr. På grunden skabes et kunstigt terræn, der er en del af det grønne landskabsstrøg, som starter ved SEB Bank. Grunden falder ca. 4 meter fra øst til vest og formidler dermed terrænspringet mellem det hævede landskabsstrøg og det naturlige terræn.

En offentlig oplevelsessti leder gennem landskabsstrøgets forskellige biotoper og forbi de grønne engterrasser, der formidler overgangen mellem stien og niveauet foran hovedindgangen. Disse terrasser er inspireret af asiatiske rismarker iklædt dansk engkarakter, og står som grønne og frodige terrasser. Heri er opholdsbænke og plinte. En bro over regnvandsbassinet fører stien videre mod det rekreative område mod vest. Vandet løber via snoede render under stien fra det høje punkt mod øst til det lavere punkt mod vest og bliver synligt, hvor stien bugter sig. Vandet transporteres, fordampes, forsinkes, genanvendes og føres til en rekreativ regnvandsbiotop med et vådt regnvandsbassin. I regnvandsbiotopen ligger kantinens terrrasser. Her er man tæt på naturen, og planter fra vådområdet får lov at stikke op imellem og flette sig ind i træterrasserne.

Projektet er lavet som totalentreprise i OPP.

Helle Hangaard
Landskabsarkitekt MDL
Forretningsområdechef
Tlf. +4528596951

Fakta

Adresse: Carsten Niebuhrsgade, 1560 København V, Danmark
Omfang: 6.400 m²
Periode: 2014-2018
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskabsarkitekt: Arkitema Urban
Ingeniør: MOE A/S
Entreprenør: A. Enggaard A/S
Energiklasse: Lavenergiklasse 2020
Præmiering: 1. præmie i OPP-konkurrence 2014