Nya Hovås

Nya Hovås blir en välfungerande stadsdel med vackra byggnader, blandade funktioner samt aktiva stråk och platser enligt en stadsbyggnadsmodell som beskriver områdets nuvarande värden, visionen för stadsdelen och den strategiska utformningen av bebyggelsen. 

Tre strategiskt placerade stråk binder samman stadsdelen tvärs över den trafikerade Billdalsvägen. Stråken har olika teman; park, urbant och aktivitet, som styr utformningen av stadsrummet. Stadsdelen delas in i ett antal öppna kvarter som skapar privata, halvprivata och offentliga rum. Gångfartsgatornas beläggning skapar en känsla av mötesplats. Radhusen, gårdshusen och flerbostadshusen i varierande höjd och material formar stadsrummet till en behaglig miljö för de boende att vistas i.

Området präglas i dag av den viktiga handelsplatsen ORIGO-huset, genomfartsgatan Billdalsvägen med påfarten till riksväg 158 mot Göteborg C och den omkringliggande obebyggda tomtmarken med bl.a. naturvårdsviktiga Krogabäcken. Området ligger på gång- och cykelavstånd till stora naturområden och havet.

Det genomförda parallella uppdraget belyser utbyggnadsstrategin för Nya Hovås i Göteborg och ska mynna ut i ett kvalitetsprogram som ska säkra att kommande projektutvecklare arbetar mot gemensamma mål. Mål som tagits fram genom en dialogprocess som genomförts under flera år med berörda parter och myndigheter.

KAJSA BJÖRKLUND SUNDQVIST
Arkitekt SAR/MSA
Tlf. +46 709 229 634

Fakta

Adress: Billdalsvägen 2, Hovås, Göteborg, Sverige
År: 2012-2013
Omfattning: 80 000 m² bostäder och 10 000 m² handel
Beställare: HSB Göteborg & Next Step Group
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design