Nya platser i Billund

I området runt LEGO House i Billund har Arkitema Architects skapat tre nya platser. Platserna skapar tillsammans ett stadsrum centralt i Billund som både fungerar som en naturlig förlängning av upplevelsen i LEGO House och som en samlingspunkt för invånarna i staden.

De tre platserna; Ankomstplatsen, Stadens Plads och Vid Bäcken, har var och en sin funktion och sitt uttryck men binds samman genom belysning och gjutna betongelement som inspirerats av den ljusa kvartssanden som är ett unikt kännetecken för naturen runt Billund.

Ankomstplatsen är den primära entrén till LEGO House och en informell samlingsplats, medan Stadens Plats bland annat kan fungera som en ny lokal samlingsplats för olika aktiviteter och evenemang. På platsen Vid Bäcken är naturen det centrala elementet. Här öppnas Billund Bäck, som slingrar sig genom området och skapar en urban naturupplevelse.   

Lek är ett genomgående tema i stadsrummet som i kombinaation med LEGO House kommer att tilltala fantasin och träna motorik och sinnen. Med utgångspunkt i LEGO-klossen utformas stadsrummets underlag med nivåskillnader, förskjutningar och lutande ytor som också skapar aktivitet och vattenlek med det naturliga regnvattnet.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Gammelbro, Billund
År: 2016-2017
Omfattning: 10 000 m² 
Beställare: Billund kommun
Arkitekt: Arkitema Architects
Utmärkelser: 1:a pris i öppen tävling
Underkonsult: NIRAS, Antje Backhaus Gruppe F., Active Institute