OKSBØL LEJREN

Inkvarteringen för personal och studenter på danska Försvarets Byggnadstjänst består av fem runda bostadsenheter med 12 enkelrum och sex dubbelrum per enhet. Totalt 90 lägenheter med plats för 120 personer. Bostadsenheterna ligger samlade runt ett gårdsrum. Det är ett halvoffentligt rum som inbjuder till gemensamma aktiviteter för de boende.

Bostadsenheterna bevarar intimiteten då lägenheterna mot ena sidan gränsar till gångstråken och på andra sidan mot naturen. Landskapet skapar rum mellan de nya bostadsenheterna och den omkringliggande bebyggelsen.  De fem bostadsenheterna placeras centralt på platsen och utgör en självständig enhet i området. De har inte kopplats ihop med de existerande byggnaderna varför det är möjligt att arbeta med den runda formen och dess speciella kvaliteter. Den runda formen skapar en avgränsning i gårdsrummet med terrasser medan det existerande vilda landskapet behålls omkring byggnaderna och framstår som en stark kontrast till det ordnade cirkelrunda gårdsrummet.

Fasaden som är vänd mot naturen är klädd i tegel medan fasaden mot gårdsrummet är av glas med färgade screentryck (ett konstprojekt) som ger ett nätt intryck och visuell kontakt mellan ute och inne

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Grærup Havvej, Oksbøl
År: 2005-2006
Omfattning: 4350 m²
Beställare: Forsvarets Bygningstjeneste
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Lindgaard A/S
Entreprenör: Jorton A/S, MT Højgaard A/S, Bravida Danmark A/S, Lindpro A/S, Gustav H. och Christensen A/S
Konst: Ruth Campau