Risskov Brynet - landskap og helhetsplan

Risskov Brynet er et bæredygtigt byudviklingsprojekt med både leje- og ejerboliger, ungdomsboliger, kontorbyggeri og butikker - i alt 130.000 m² fordelt på 10 byggefelter, hvoraf Arkitema er arkitekter på de 8 byggefelter. Risskov Brynet indeholder desuden en daginstitution, stisystemer, beboerhuse og andre fællesfaciliteter. 

Det nye bykvarter vil om få år rumme mere end 1.500 boliger og bliver en varieret bebyggelse bestående af både punkthuse, etageejendomme og boligstænger, som veksler i højden fra to til otte etager med meget forskellige facadeudtryk.

Det karakteristiske skrånende terræn langs Vejlby Ringvej fremtræder som en terrassering af grunden i skiftevis grønne og urbane strøg. I de grønne strøg er terrænet formet, så regnvandet håndteres synligt og skaber rekreativ værdi sammen med opholds- og aktivitetsområder, der forbindes med stier og mindre broer i de grønne, beplantede og varierede udearealer. De grønne områder fremstår med et blødt kurvet terræn med flerstammede træer, buske og blomstrende enggræs samt inventar og broer over grøfter/regnvandsbassiner i rustikke naturmaterialer.

Bydelsplanen “Brygger Bakke” i Risskov (nu kaldet "Risskov Brynet") fik i 2013 tildelt en DGNB sølvcertificering.

HEIDI HJORT THUESEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adresse: Bryggervej, 8240 Risskov
Omfang: 10 byggefelter på i alt 130.000 m²
Periode: 2011-2019
Bygherre:
Masterplan: Aarhus Kommune og Bryg A/S.
Byggefelter: AP Pension og NREP/DOMIS
Ingeniør: MOE, COWI og Sweco
Præmiering: DGNB Sølv certificeret for bydelsplan "Brygger Bakke" i 2013