ROSKILDE UNIVERSITET CAMPUSPLAN 2014+

Den nya campusplanen för Roskilde universitet (RUC) är en långsiktig och övergripande plan för hur den fysiska miljön på campus kan utvecklas i linje med planen för ett hållbart, grönt och socialt engagerat universitet.

Det arbetas med en förtätning på campus, samtidigt som det ska öppnas upp mot omgivningarna. Nätverks Hus och nätverks trädgårdar anslutna till "den akademiska arenan" som utgör en kondenserad kurs över campus, och som lockar och bjuder in till aktiviteter i nätverket.

Driften av utemiljön omstruktureras och skapar mer variation i landskapet på och runt campus. Regnvatten rinner idag från tak ner i stuprör. Dessa leder en värdefull resurs utan att vattnets livgivande kraft kommer till sin rätt på sin väg genom RUC. Det ska göras en omläggning av regnvattnet så att resursen används för att skapa ökad mångfald och variation på och runt campus.

Campus är utformat för att främja kunskap sutvecklingen så mycket som möjligt och har ett brett utbud av utbildningssalar och laboratorier som gör campus attraktivt som en plats för lärande.

ANNA KATHRINE BISGAARD SØRENSEN
Arkitekt MAA
Kreativ Leder
Tlf. +45 4079 7011

Fakta

Adress: Roskilde Universtitet, Universitetsvej, Roskilde
År: 2012-2013
Omfattning: 26 000 - 150 000 m²
Byggherre: Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen og Peter Lauritzen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design