Sala Backe Landskap

Vid Brantingstorg i Sala Backe skapar Arkitema och Wästbygg en småskalig blandstad med levande boendemiljöer. Ambitionen är att skapa ett större och mer varierat utbud av parkmiljöer, upplevelser och mötesplatser i området.

De gemensamma ytorna utformas för att underlätta både spontana och planerade möten och skapa större samvaro mellan boende och besökare. Genom att dra tillbaka huskropparna från gatan bildas gaturum som varierar i storlek och bidrar till stadsdelens variation och uttryck tillsammans med tegelfasader i varierade kulörer, plåttak, gröna tak och aluminiumklädda träfönster.

Stort fokus har också lagts på effektiv energihushållning med högisolerade väggar, tak, fönster och glaspartier. Solpaneler på taken alstrar ström till fastigheten och driver hissar, pumpar, och allmänbelysning. Fjärr- och bergvärme i kombination med värmeåtervinning av spillvatten minskar energiförbrukning och miljöbelastning.

Fakta

Adress: Sala Backe, Uppsala
År: 2016-2020
Omfattning: ca 4 900 m², 57 lgh
Byggherre: Wästbygg
Arkitekt: Arkitema Architects