SKANDERBORG BAKKER - LANDSKAB

Huvudplanen syftar till att skapa en attraktiv livsmiljö på landskapets villkor.

Byggnaderna ligger på ett sådant sätt så att utsikten över sjön och staden bevaras och integreras i helheten. Överallt möter terrängen byggnaderna så att arkitekturen är förankrad i naturens egenskaper.

Byggnaderna i området är uppdelade i mindre enheter som är som separata små byar i staden. Varje enhet har sin speciella arkitektur och har därmed sin egen identitet. Mellan enheterna hålls det ursprungliga landskapet öppet och erbjuder gott om fina utsiktsmöjligheter mot Skanderborg sjö. De stora grönområdena är byggnadernas gemensamma öppna platser.

Generalplanen är utformad så att befintliga landskapselement betonas. Bland annat placeras en del av bebyggelsen så att en markant sänka i marken betonas. 

Landskapet lutar mot söder. Därför placerade de högsta 5-6 vånings punkthusen i den norra delen av området, medan byggnaderna i söder är 2-3 vånings radhus och villor. De olika bygghöjderna och bostadstyperna kommer dels att betona det sluttande landskapet, samt garantera en enastående utsikt både mot Skanderborg sjö och mot landskapet i norr.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Skanderborg Bakker, Skanderborg
Beställare: Sjælsø Gruppen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Omfång: 34 ha – ca. 700 bostäder
År: 2007-2008