SKEPPSBRON STOCKHOLM

2009 blev Arkitema inbjudna att delta i en tävling om gestaltningen av ett av Stockholms historiska ansikten; Skeppsbron i Gamla Stan.

En av de viktigaste utmaningarna i denna gestaltningsuppgift är att skapa en inbjudande och välkomnande plats både för besökare och för de som rör sig längs Skeppsbron dagligen. Vi har därför i förslaget lagt stor vikt på att göra området dynamiskt och skapa en plats som erbjuder olika former för upplevelser och rumsligheter, både formella och informella. Skeppsbron ska fungera för såväl långväga kryssningsturister som för eventgäster eller den vanliga stockholmaren.

I förslaget har vi genom att lyfta kajens nuvarande nivå en aning, skapat plats för ett centrum för båtturister och en öppen amfiscen. Dessa två nya stadsrum är med till att svara på de krav som Stockholms Stad ställer till Skeppsbrons gestaltning i form av rekreativa och eventbaserade stadsrum för besökande och stockholmare.

Gamla Stans karakteristiska fasader är något av Skeppsbrons huvudattraktion. Genom att ta bort några av de framförliggande byggnaderna iscensätts denna attraktion på ett tydligare och vackrare sätt, samtidigt som den klassiska fasadsträckan åter knyt still kajen och hamnen. I dag utgör Skeppsbron till stor del av dominerande körbanor som knyter innerstaden med Södermalm.

Området är på biltrafikantens premisser och vi vill med förslaget skapa en mer varierad, representativ och upplevelserik sträckning där trafiken ingår som ett element – men inte det dominerande elementet. Vi har skapat en homogen beläggningsyta som spänner från Skeppsbrons fasader ut till kajkanten; ett samlat golv där trafikanter, kryssningsturister och stockholmare kan mötas på lika villkor, både till vardags och fest. 

JØRGEN BACH
Arkitekt MAA
Partner / Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adress: Skeppsbron, Stockholm
Byggperiod: 2009-2010
Storlek: 28 000 m2
Beställare: Stockholms Hamn
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design