UNIVERSITETSHAVEN

Multifunktionell stadspark i Ørestaden

Universitetshaven är en central oas i Ørestad Nord. Stadsparken är en tydligtdefinierad yta som man kan orientera sig i förhållande till, och som är både inbjudande och identitetsskapande för stadsdelens invånare.

Universitetshaven är en multifunktionell park där både barn och vuxna kan leka och uppehålla sig. Med hjälp av ett tydligt utformat möte mellan parken och de omgivande byggnaderna skapas en förutsättning för liv i området. Mot parkens östra del anläggs ett kuperat landskap med fyra gräsbevuxna kullar som avgränsar byggnaderna och skapar intima sittplatser i parken.

Grus, gummi och klippta gräsmattor med blommande blå scilla, krokus och snödroppe gör parken inbjudande att se på, uppehålla sig i och uppleva. I mitten finns ett trädäck där man kan sitta eller leka mellan stora blomkrukor. En markant bokhäck skyddar mot trafiken och markerar gränsen för stadsparken. Rader av tallar ger parken karaktär, blandat med mindre träd och storblommig magnolia.

Projektet har utvecklats i nära samarbete mellan byggherren och Köpenhamns kommun.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Tom Kristensens Vej, København S
Omfattning: 7 600 m²
År: 2006-2009
Beställare: Kuben
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design