Urban fortætning af Fornebu - helhetsplan

Mulighedsstudiet omhandler udviklingen af centrale områder på Fornebu (felt 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 og brannstasjonstomten), og viser potentialet i at udvikle Fornebu med fokus på urbanitet, en blanding af kultur og læringsfunktioner, dannelsen af fællesskaber, stedlighed og byrum i øjenhøjde. Fornebu skal være et sted, hvor naboskab mellem skoler, institutioner og beboere udfolder sig naturligt.

Som hovedgreb etableres et sammenhængende forløb af byrum. Langs det og Nansensparkens grønne kile, placeres bydelens fælles-skabende byfunktioner, for at generere liv, fællesskab og udvikling omkring byens nye hjerterum. 

Fornebu har sin med kulturarv og unikke herlighedsværdier en særlig position i Norges historie. Projektet retter fokus på stedlighed og vigtigheden af at udvikle projektområdet, som en lokalt forankret bydel med en stærk identitet og stor variation. Projektområdet inddeles i tre mindre kvarterer, med hver sin særlige identitet, og rummer alle en variation i både arkitektur og byrum og tilbyder forskellige bo-kvaliteter. Den eksisterende lufthavnsbebyggelse foreslås bevaret, da den udgør et unikt historisk lag på Fornebu, og skaber sjæl og atmosfære.

Projektet er tegnet ud fra et empatisk perspektiv; ud fra øjenhøjde, ud fra det sansende menneskes behov, og projektet formår at skabe en lav by med høj tæthed, og byrum og bygninger i menneskelig skala. Den særlige typologi, ’Fornebu-karréen’, sammensættes af forskellige bygningstyper, der er medvirkende til at forbedre opholdskvaliteten i udearealer og skabe variation i rumlige oplevelser og sociale mødesteder. Projektet viser hvordan Fornebu kan blive en urban by med lav bygningshøjde, med intensitet, friktion, møder og muligheder.

Per-Olav Hagen
Associate
Forretningsområdesjef Urban
Tlf. +47 911 57 327

Fakta

Adresse: Fornebu, Bærum kommune, Norge
Omfang: 220.000 m2
År: 2016
Bygherre: Bærum kommune
Arkitekt / Landskab: Arkitema Architects
Ingeniør: MOE
Øvrige: Everyday Studio