Viby Syd - landskap

Viby Syd - landskap är ett projekt inom stadsplanering som Arkitema Architects utfört i Århus, Danmark. Den övergripande visionen för helhetsplanen är att skapa en enad stadsdel. De tre bostadsomådena Rosenhøj, Kjærslund och Søndervang upplevs i dag som åtskilda. För att helhetsplanen ska fungera måste de sitta ihop både fysiskt, funktionellt och mentalt - som en hel stadsdel i Århus.

Som det är nu består Rosenhøj av 27 flerbostadshus, som följer den modernistiska tron på likformighet och symmetri. Det vinnande förslaget bryter området ner till ett antal mindre stadsdelar, skär genom området med genomgående vägar och fastställer två lokala torg som skapar mötesplatser för området. 

Det gröna stråket är områdets stora enande landskapsrum. Här finns aktiva lek och lärutrymmen och lugna uppehållsplatser. Befintliga planteringar behålls, men omprövas i samband med nya planteringar i stråket.

Generalplanen och uteytorna för Rosenhøj har utvecklats i nära samarbete med en utsedd dialoggrupp av invånare i Rosenhøj.

HEIDI HJORT THUESEN
Arkitekt MAA
Partner/Segmentchef Urban
Tlf. +45 6120 7015

Fakta

Adress: Viby Syd, Aarhus
Omfattning: 200 000 m2
Beställare: Boligselskabet Århus Omegn, Viby Andelsboligforening och Aarhus Kommun
Arkitekt: Arkitema Architects och Effekt
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Viggo Madsen
Övriga rådgivare: René Kural, Centerleder for Center for Idræt og Arkitektur, UIWe kulturplanlægning
Utmärkelser: 1. plats i inbjuden tävling 2010