Arkitema Learning

Skandinaviens viktigaste resurs är kunskap och innovation, vilket gör utbildning till en grundläggande del av vårt samhälle. På Arkitema ser vi det därför som en av våra främsta uppgifter att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för utbildning.

Arkitema Learning skapar lärandemiljöer för människor i alla åldrar – från förskolor och grundskolor till gymnasium, yrkesskolor och universitet. Alltid med ett speciellt fokus: Att säkerställa goda utbildnings- och forskningsmiljöer som stöder den underliggande visionen och som samtidigt är funktionella, flexibla och inspirerande.

Insikt, innovation och kreativitet
Vi använder vår kreativitet, vår yrkesmässiga kompetens och vår erfarenhet för att designa utbildningsmiljöer som ger lust att lära. Att utveckla och uppföra moderna utbildningslokaler kräver stor insikt i komplexa organisatoriska ramar, lagar, regler och normer. Vid Arkitema Learning lägger vi stor vikt vid att designa byggnader som utnyttjar resurserna på rätt sätt, så att mänskliga, energimässiga och ekonomiska resurser utnyttjas optimalt på både kort och lång sikt. Det betyder att byggnaden inte bara ska erbjuda en god inlärningsmiljö, utan också att den ska vara ekonomiskt och energimässigt hållbar.

Bra lärandemiljöer utgår från brukarna
En bra byggnad för utbildning är först och främst en produkt av de studerande, undervisarna och forskarna, som tillsammans skapar kulturen, professionaliteten och värdena. Vi kombinerar brukarnas behov och visioner med våra egna erfarenheter och yrkesmässiga kompetenser, och skapar på så sätt en estetisk och väl fungerande inlärningsmiljö som håller för framtiden. Samtidigt är vi medvetna om att vi måste skapa byggnader där värdet för brukarna, beställaren och samhället är optimalt i ett helhetsperspektiv.

Arkitema Learning samarbetar med vår landskapsavdelning Arkitema Urban för att säkerställa de bästa ramarna för våra utbildningsprojekt som helhet.

Läs mer om Arkitema Urban