ALSIKE NORD FÖRSKOLA

En ny förskola med åtta avdelningar är under projektering i Alsike, Knivsta kommun. Alsike är ett område där kommunen planerar nya bostadsområden, handel, skola samt förskola som kommer att uppföras under de närmsta åren.

Förskolans placering ger en känsla av en mindre by inne i parken där varje hemvist får sitt eget hus i huset. De nedskalade formerna skapar mindre och varierade uterum som stöttar verksamhetens pedagogiska användande av ytorna utomhus, samt förstärker kontakten mellan ute och inne. Byggnadsformen ger ett rumslig igenkännande, en varierad byggnadsvolym och taklandskap. Varje husdel får också sin egen entré för att skapa en starkare tillhörighet för varje hemvist.

Kärnan i husen är olika kreativa ateljéer, matsalar där barnen är nära matlagningen och en vinterträdgård i centrum, tillgängliga för hela förskolan. Varje ateljé har ett eget tema för att användas på olika sätt i den dagliga pedagogiska verksamheten.

BRITTA FORESTIER
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 766 279 006

Fakta

Adress: Alsike, Knivsta kommun
År: 2015-, Under projektering
Beställare: Knivsta kommunfastigheter
Omfattning: 1 900 kvm
Arkitekt: Arkitema Architects