ARRHENIUSHUSEN STOCKHOLMS UNIVERSITET

Tillbyggnaden av Arrheniushusen vid Stockholms Universitet samlar all verksamhet inom den biologiska sektionen på ett och samma ställe. Arkitema Architects har gjort inredningen av kontor, hörsalar, utbildningssalar, studentpentry, matsal och informella läsmiljöer.

Byggnaden är en tillbyggnad i ett komplex från 1973 där våra material- och kulörval präglas av en tydlig karaktär i samklang med tidsandan. Ambitionen har varit att formge hållbara miljöer med ett starkt uttryck och personlighet.

Studenternas uppehållsrum till exempel är utformade med tanke på variation och valmöjligheter. Vi har bland annat arbetat med furusnickerier i form av boxar och bås som skapar egna rumsligheter i ytorna. De olika zonerna är utformade för social tid, fokuserad tid, rörelse och reflektion. Detta ska vara kreativa ytor att vistas i.

Det invändiga konceptet förstärker exteriörens gestaltning. Det finns starka kopplingar mellan husets material, kulörer, uttryck och interiörens lösningar. Möbler och snickerier är valda och utformade för att ge ytorna karaktär och på så sätt förstärka det arkitektoniska uttrycket.

Hållbarhetstänkande i funktionalitet, material och estetik har varit en central del av projektet. Vi har formgett hållbara miljöer med stark personlighet vilket kommer skapa ett unikt projekt alla kommer att förhålla sig till. Det är i mötena med studenterna och personalen som projektet kommer att leva.

BRITTA FORESTIER
Associate/Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 766 279 006

Fakta

Adress: Svante Arrhenius väg, Stockholm
År: 2015
Omfattning: ca 5 000 m²
Beställare: Stockholms universitet
Arkitekt: Arkitema Architects
Fotograf: Erik Lefvander