BIOVAF - DTU

Byggnaderna innehåller laboratorier, forskningskontor, gemensamma utrymmen, studieområden och matsal. Arkitemas utkast Biovaf är ett utmärkande rund byggnad, vilket skapar en stark motvikt till den standardiserade DTU Campus. Tanken är att ge campus ny energi där forskning och undervisning exponeras i en modern och utåtriktad forskningsinstitution.

Biovafs ny infrastruktur byggs som ett nätverk av slingor som förbinder alla delar av byggnaden, både horisontellt och vertikalt. Bottenvåningen bildar en levande tät urbanitet, som kommer att bli en mötes- och samlingsplats för hela campus.

Konstruktionens ledningar, teknik, brand- och utrymningsvägar är förberedda för att kunna ändra båda storlekar och funktioner beroende på nya tekniska, utbildningsmässiga eller institutionella behov.

PER FISCHER
Arkitekt MAA
Senior partner
Tlf. +45 2076 7011

Fakta

Adress: DTU Campus, Lyngby
År: 2010
Omfattning: 40 000 m² (nybyggnad 25.000/15.000 ombyggnad)
Byggherre: DTU
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Moe & Brødsgaard
Energiklass: Lågenergiklass 2015